Chorege Primary School

Chorege Primary School ligger cirka 60 mil norr om staden Addis Abeba. Närmaste större stad är Bahir Dar. Byn har 13.036 invånare (2017) varav 51% är män och 49% kvinnor. I byn finns förutom denna grundskola (årskurs 1-4) även en klinik. Växtodling och djurhållning är de viktigaste försörjningsaktiviteterna för byns invånare. Det odlas i huvudsak ris, hästbönor, ärtor och linser. De vanligaste boskapen är nötkreatur, får och getter. Här bedrivs även uppfödning av hästar och åsnor.

Skolan saknade grundläggande infrastruktur såsom elektricitet, telefon och rent vatten. För närvarande är de viktigaste vattenkällorna små flodströmmar och källor i området. Dessa oskyddade vattenkällor är orsaken till vattenburna sjukdomar såsom exempelvis diarré och även till dålig hygien vilket bidrar till ökad smittorisk.

Genom att vi kan bidra till att uppföra en vattenbrunn och säkerställa god vattenkvalité kommer skolans elever få bättre möjligheter till goda studieresultat då eleverna kan fokusera på skolarbete i stället för att hämta vatten för dagligt bruk. Dessutom kommer hygienen förbättras avsevärt både för lärare och elever.


Brunnen kommer också bli tillgänglig för de cirka 20 närliggande hushållen in till skolan vilket innebär att totalt cirka 550 personer kommer få en renare och bättre vardag när de nu får tillgång till rent dricksvatten samt en bättre hygien vilket motverkar smittoriskerna i området. 

Vi vill rikta ett stort TACK till Ordenssällskapet W:6 Helsingborg för Ert generösa bidrag som finansierar hela detta projekt.
Status: Klar
Plats: Buraegizarab (Wereta)
Startdatum: 2017-11-01
Slutdatum:
 2017-11-30
Budget: 50 000 kr
Antal elever: 440
Män: 60%
Kvinnor: 40%
Antal lärare: 13 stycken
Brunnens djup: 30 meter
powered by contentmap
Charity by Friendship • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. • Org. nr 802477-4575 • PlusGiro 79 79 3-6