VÅRA PROJEKT

Lada_bild_1
Lada_bild_2
Lada_bild_3
Lada_bild_4
Lada_bild_5
Lada_bild_6
Lada_bild_7

VATTENBRUNN #7


Lada Elementary School (klass 1-8) ligger belägen i Sifatira landsbygd Kebele, cirka 55 mil från Addis Abeba. Närmaste stad är Bahir Dar. Skolan grundades 2007 och har 264 elever (115 flickor och 149 pojkar).

Liksom många av landsbygdens samhällen i regionen, saknas grundläggande infrastruktur inklusive kraftanslutning och ren vattenförsörjning. Den viktigaste vattenförsörjningskällan för dryck och hygien är små flodströmmar och naturliga källor.


Dessa oskyddade vattenkällor är främsta orsakerna till förekomsten av vattenburna sjukdomar, särskilt diarré hos barn.


Projekttid: 2020-03-06--30

Plats: Woreta

Budget: 53.000 SEK

Brunnen djup: 30 meter

Antal elever: 264 (115 flickor och 149 pojkar)


VATTENBRUNN #6


Shehoch Tera är en klinik som ligger i närheten av staden Addis Zemen, cirka 40 mil norr om Addis Abeba. Byn har (2017) 24.281 invånare varav 51% är män och 49% kvinnor. I byn finns förutom denna klinik även en kommunal skola. Växtodling och djurhållning är de viktigaste försörjningsaktiviteterna för byns invånare. Det odlas i huvudsak ris, hästbönor, ärtor och linser. De vanligaste boskapen är nötkreatur, får och getter. Här bedrivs även uppfödning av hästar och åsnor.

Kliniken Shehoch Tera grundades 2007 men saknar grundläggande infrastruktur såsom elektricitet, telefon och rent vatten. För närvarande är de viktigaste vattenkällorna små flodströmmar och källor i området. Dessa oskyddade vattenkällor är orsaken till vattenburna sjukdomar såsom exempelvis diarré och även till dålig hygien vilket bidrar till ökad smittorisk.


Genom att vi kan bidra till att uppföra en vattenbrunn och säkerställa god vattenkvalité kommer klinikens patienter och medicinsk personal få tillgång till rent dricksvatten samt skapa förutsättningar för en bättre hygien på kliniken vilket motverkar smittoriskerna.


Projekttid: 2017-11-30--12-20

Plats: Addis Zimen

Budget: 60.000 SEK (elektisk pump)

Brunnens djup: 

Antal invånare: 24.281 

Brunn 6 - Shehoch Tera Clinic 1
Brunn 6 - Shehoch Tera Clinic 2
Brunn 6 - Shehoch Tera Clinic 3
Brunn 6 - Shehoch Tera Clinic 4
Brunn 6 - Shehoch Tera Clinic 5
Brunn 6 - Shehoch Tera Clinic 6
Brunn 6 - Shehoch Tera Clinic 7
Brunn 5 - Chorege 1
Brunn 5 - Chorege 2
Brunn 5 - Chorege 3
Brunn 5 - Chorege 4
Brunn 5 - Chorege 5
Brunn 5 - Chorege 6
Brunn 5 - Chorege 7
Brunn 5 - Chorege 8
Brunn 5 - Chorege 9


Projekttid: 2017-11-01 -- 2017-11-30

Plats: Buraegizarab (Woreta)

Budget: 50.000 SEK

Brunnen djup: 30 meter

Antal elever: 440 (176 flickor och 264 pojkar)

Antal lärare: 13

VATTENBRUNN #5


Chorege Primary School ligger cirka 60 mil norr om staden Addis Abeba. Närmaste större stad är Bahir Dar. Byn har 13.036 invånare (2017) varav 51% är män och 49% kvinnor. I byn finns förutom denna grundskola (årskurs 1-4) även en klinik. Växtodling och djurhållning är de viktigaste försörjningsaktiviteterna för byns invånare. Det odlas i huvudsak ris, hästbönor, ärtor och linser. De vanligaste boskapen är nötkreatur, får och getter. Här bedrivs även uppfödning av hästar och åsnor.

Skolan saknade grundläggande infrastruktur såsom elektricitet, telefon och rent vatten. För närvarande är de viktigaste vattenkällorna små flodströmmar och källor i området. Dessa oskyddade vattenkällor är orsaken till vattenburna sjukdomar såsom exempelvis diarré och även till dålig hygien vilket bidrar till ökad smittorisk.

Genom uppförandet av denna vattenbrunn säkerställer vi god vattenkvalité och skolans elever få bättre möjligheter till goda studieresultat då eleverna kan fokusera på skolarbete i stället för att hämta vatten för dagligt bruk. Dessutom kommer hygienen förbättras avsevärt både för lärare och elever.

Brunnen är tillgänglig för de cirka 20 närliggande hushållen in till skolan vilket innebär att totalt cirka 550 personer kommer få en renare och bättre vardag när de nu får tillgång till rent dricksvatten samt en bättre hygien vilket motverkar smittoriskerna i området. 

Vi vill rikta ett stort TACK till Ordenssällskapet W:6 Helsingborg för Ert generösa bidrag som finansierat hela detta projekt.


VATTENBRUNN #4


Archo Elementary School ligger i byn Wuchale i provinsen North Shewa cirka 9 mil norr om Addis Abeba.  Rent och drickbart vatten är högsta prioritet då avsaknaden av vatten leder till hög frånvaro bland eleverna. Under skoltid lämnar en del elever skolan för att hämta vatten och det brukar innebära att en del elever inte kommer tillbaka eller har förmågan att återvända.

De elever som väljer att gå och hämta vatten från öppna käller och vattendrag utsätter sig för risk att få diverse sjukdomar bland annat på grund av smuts och föroreningar vilket leder till frånvaro. När tillgången på rent vatten ökar kommer antalet elever under utbildning att öka, dels på grund av minskad frånvaro men också på grund av ökad kapacitet då skolan lättare kan planera verksamheten. Nu har det tillgång till rent vatten på skolgården. 


Projekttid: 2015-07-06 -- 2015-09-30

Plats: Wuchale

Budget: 132.000 SEK

Brunnens djup: 66 meter

Antal elever 655 (296 flickor och 359 pojkar)

Antal lärare: 12

Brunn 4 - Archo 1
Brunn 4 - Archo 2
Brunn 4 - Archo 3
Brunn 4 - Archo 4
Brunn 4 - Archo 5
Brunn 4 - Archo 6
Brunn 4 - Archo 7
Brunn 4 - Archo 8
Brunn 4 - Archo 9
Brunn 3 - Biyo 1
Brunn 3 - Biyo 2
Brunn 3 - Biyo 3
Brunn 3 - Biyo 4
Brunn 3 - Biyo 5
Brunn 3 - Biyo 7
Brunn 3 - Biyo 6

VATTENBRUNN #3


Biyo elementary school ligger beläget i utkanten av Mojjo i Etiopien. Både elever och lärare har mycket sjukfrånvaro på grund av att de dricker vattnet från den närliggande  floden som har mycket bakterier och andra farliga partiklar. Nu har det tillgång till rent vatten på skolgården.


Projekttid: 2012-12-08 -- 2013-01-23

Plats: Mojo

Budget: 45.000 SEK

Brunnen djup: 23 meter

Antal elever: 602 (284 flickor och 318 pojkar)

VATTENBRUNN #2


Dibandiba elementary school ligger beläget mellan städerna Debrezeit och Mojo i Etiopien. Skolbarnen önskade en vattenbrunn för att kunna hämta dricksvatten, sköta hygien samt få möjligheten att kunna odla egna grönsaker att äta och försörja sig på. 


Tidigare fick barnen gå cirka 40 minuter enkel väg för att få tillgång på vatten. 


Projekttid: 2012-10-22 -- 2012-12-28

Plats: Mojo

Budget: 47.000 SEK

Brunnens djup: 39 meter

Antal elever: 762 (347 flickor och 415 pojkar)

Antal lärare: 13

Brunn 2 - Dibandiba 1
Brunn 2 - Dibandiba 3
Brunn 2 - Dibandiba 2
Brunn 2 - Dibandiba 4
Brunn 2 - Dibandiba 5
Brunn 2 - Dibandiba 6
Brunn 2 - Dibandiba 7
Atse_Fasil_bild_1
Atse_Fasil_bild_2
Atse_Fasil_bild_3
Atse_Fasil_bild_4
Atse_Fasil_bild_5
Atse_Fasil_bild_6
Atse_Fasil_bild_7
Atse_Fasil_bild_8
Atse_Fasil_bild_9
Atse_Fasil_bild_10
Atse_Fasil_bild_11
Atse_Fasil_bild_12
Atse_Fasil_bild_13

VATTENBRUNN #1


Atse Fasil General Primary School ligger 1 mil söder om staden Gonder. Skolan har cirka 2100 elever varav 600 är föräldralösa och/eller kommer från väldigt svåra förhållanden. Skolan bedriver ett jordbruksprogram tillsammans med US AID för att dels öka barnens kunskap inom jordbruk men främst för att förbättra barnens näringsintag genom den egenodlade skolmaten.


Charity by Friendship har 2010 finansierat en vattenbrunn som uppförts på skolans område. Genom att öka vattentillgången kommer skörden att öka från 1 gång per år till 3 gånger per år. Tidigare kunde skolan endast skörda efter regnperioden då vattentillgången är god.


Projekttid: 2010-09-07 -- 2010-12-20

Plats: Assesso

Budget: 38.000 SEK

Brunnen djup: 25 meter

Antal elever: 2.100 (50% flickor, 50% pojkar)