VAD VI GÖR


Följ med oss på resan för allas rätt till rent vatten och sanitet - FNs globala hållbarhetsmål nr 6


Vatten är en livsnödvändighet som vi oftar tar för givet, men så är det inte för alla. 

Charity by Friendship Stiftelse är en ideell välgörenhetsorganisation som samlar in pengar för att kunna bygga vattenbrunnar i Etiopien. Vi gör det genom att inspirera till sociala aktiviter och ingå partnerskap med långsiktiga bidragsgivare. På så sätt kan varje deltagare skapa sin egen "fund rais" och sedan bli en del av kommande projekt. 


Tillgången till rent vatten är ofta en allvarlig bristvara på många platser i Etiopien. Vi fokuserar primärt på skolor då många elever idag själva måste ta med sig vatten till skolan, vatten som ska räcka till både dryck och hygien.

Avsaknaden av en pålitlig och närliggande vattenkälla har djupgående effekter på livet för elever och lokalsamhället. Konsekvenserna av detta är förödande och slår hårdast mot flickor.


Kvinnor och flickor ansvarar ofta för familjens vattenförsörjning vilket leder till att flickorna missar skoldagar och kvinnorna missar inkomstmöjligheter. Tillgången till rent vatten och toaletter i skolan är helt avgörande för att flickor ska fullföra sin utbildning, särskilt i pubertetsåren. Genom att borra brunnar på eller i anslutning till skolområden ökar vi barnens hälsa och säkerhet och fler barn kan gå klart skolan.


Charity by Friendship ansvarar för att projektera, finansiera och följa upp vattenprojekt i Etiopien. Tack vare din insamling och ditt bidrag kan vi förbättra skolornas förutsättningar och barnens framtid.


Du bidrar samtidigt till FNs globala hållbarhetsmål nummer 6. -  Rent vatten och sanitet för alla.